Hvordan virker VELOCIsecure Remote backup ?

Kategori: Backup software, Bare Metal Restore, Exchange Server 2000/2003/2007/2010, Fjernbackup, Online backup, Remotebackup, SharePoint, SQL Server 2000/2005/2008, Tyveri, VSS Skrevet d. 26 juni 2010

Et klient program (backup software) VELOCIsecure Remote backup installeres på serveren eller en PC. Herefter oprettes backup job alt efter hvad man ønsker der skal tages backup af, f.eks. almindelig fil backup, backup af Exchange, SQL server eller måske Bare Metal Restore.Backup jobbet scheduleres til at køre på et tidspunkt, hvor der er ledig kapacitet på Internetforbindelsen (upload), og hvor det ikke konflikter med at brugerne benytter systemet der skal tages backup af. Er det ikke muligt, understøtter backup softwaren VSS på Windows systemer, så der kan tages korrekt backup af filer i brug.

Når backup starter, undersøger klient programmet dine data. Er det første gang der tages backup af en fil, overføres den komplette fil. Ved efterfølgende backup, overføres kun ændringerne i filen vha. af Intelli-Delta teknologien. Inden overførsel over internetforbindelsen til backup serveren, pakkes og krypteres data’erne lokalt. Det er med til at gøre overførslen hurtigere og sikre dine data mod at uvedkommende kan læse dem, da de krypteres med en selvvalgt krypteringsnøgle.

VELOCIsecure Remote backup kan tage backup af alt data, også data der er i brug. Dog skal man inden backup, undersøge om og eventuelt teste vha. restore, om det system man tager backup af, understøtter VSS backup korrekt.

VELOCIsecure Remote backup kan tage backup på følgende 3 måder:

  1. Normal fil backup, hvor der tages en backup af en fil, hvis denne er ændret siden sidste backup.
  2. Agent baseret backup, der kan tage backup af f.eks. Exchange, SharePoint eller SQL.
  3. Bare Metal Restore backup, hvor man tager en diskbaseret backup af systemet, til restore i kritiske situationer hvor det er krævet at systemet kommer hurtigt op at køre igen.

Metode 3. inkluderer metode 1. og 2. afhængigt af opsætning og med de begrænsninger det giver mht. backup historik. Alle metoderne kan kombineres, men kræver evt. en tilrettet opsætning.

Er din virksomhed blevet interesseret i en sikker og stabil remote backup løsning, så kontakt VELOCIGROUP allerede i dag på tlf. 8891 7070 og få et godt tilbud på en remote backup løsning, der er tilrettet jeres behov.


Efterlad et svar